2012-02-24_26: Семинар "Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи"

поставио/ла DILS - Pružanje unapređenih usluga ДИЛС - Пружање унапређених услуга 25.02.2012. 07:21
Семинар "Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи" у вртићу "Плави чуперак" Предшколске установе "Чика Јова Змај" у Смедеревској Паланци. Водитељи семинара су били Ангелина Скареп и Никола Дувњак. Семинар се реализује три дана (од 24. до 26. фебруара). У овом видеу је изјава аутора семинара Ангелине Скареп.
На семинару су учествовали представници партнерских организација у пројекту "Образовна инклузија Рома" ПУ "Чика Јова Змај", ОШ "Вук Караџић", ОШ "Херој Радмила Шишковић" и Удружења "Амаро Дром".
Семинар је акредитован од стране Министарства просвете и науке под редним бројем 851 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину.

О семинару:
Институција: ЦИП – Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
Аутори: Ангелина Скареп, Милена Михајловић
Координатор: Милена Михајловић, ciip-milena@sbb.rs, 011/322-39-09
Реализатори: Божидар Николић, Зорица Трикић, Никола Дувњак, Ангелина Скареп, Милена Михајловић
Теме: Право Рома на образовање и како да га остваре; Права детета и права мањина; Утицај слике о деци из ромске заједнице на рад наставника и школе; Анализа ПУ/школе и окружења; Планирање активности за обезбеђивање инклузивне образовне средине на нивоу школе/ПУ; Формирање и активности инклузивног тима ПУ/ОШ; Инклузивна недискриминативна средина за учење која одговара на потребе и специфичности деце из ромске заједнице; Подршка деци током школовања и праћење њиховог развоја и напредовања; Подршка ромским породицима за школовање деце, сарадња ПУ/ОШ са породицом и ромском заједницом; Сарадња са локалном заједницом и развијање мреже за подршку; Улога педагошких асистената
Циљна група: наставници/професори разредне наставе, наставници/професори предметне наставе – основне школе, васпитачи у предшколским установама, медицинске сестре-васпитачи, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници, директори/помоћници директора
Број учесника: 30
Трајање: три дана (24 сата)

2012-02-24_26: Семинар "Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи"

YouTube видео


Comments