2012-03-29: Јавна трибина "Образовање – путоказ за бољу будућност"

поставио/ла DILS - Pružanje unapređenih usluga ДИЛС - Пружање унапређених услуга 25.03.2012. 12:01
У оквиру програма "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања" пројектни циклус „Образовна инклузија Рома“, пројекат општине Смедеревска Паланка „Лако до школе“ реализује се пројектна активност ОШ „Херој Радмила Шишковић“ јавна трибина под називом "Образовање – путоказ за бољу будућност"  29.3.2012. у 17:00 ч. у великој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка.
АГЕНДА
17,00-17,15 - поздравна реч:
  • Живко Петровић - председник Скупштине општине С. Паланка
  • Ненад Марковић - директор ОШ „Х. Радмила Шишковић“
  • Божидар Николић - ментор Министарства просвете и науке на ДИЛС пројекту
17,15-17,30 – Улога Школске управе у креирању нове парадигме школе и ефикасног, квалитетног образовања за све
  • Предавач: Радојко Дамјановић - начелник Школске управе Крагујевац
17,30-18,00 – Образовна инклузија – улога и одговорност свих релевантних актера на локалном нивоу
  • Предавач: Мила Тодоровић, просветна саветница и координаторка Школске управе Крагујевац за инклузивно образовање
18,00-18,30 – Дискусија и закључци

Comments